Karriär

Vill du också skapa unika miljöer i trä?

Vill du vara med och skapa unika miljöer i trä tillsammans med Nordens ledande leverantör av projektanpassade snickerier? Då behöver du bli en av oss.

Läs mer om våra aktuella tjänster här

Vi är mästare på projektanpassade snickerier – genom decennier

SSC Group är Nordens ledande producent och leverantör av projektanpassade snickerier. Vår långa erfarenhet av såväl svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt kunnande inom projektanpassning där vi alltid hjälper kunden till ett lyckat projekt.

Vi har en naturlig relation till träråvaran och ett hållbart samhälle

SSC har alltid strävat efter att skydda och bevara naturen och detta gör vi genom att medverka aktivt i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat och ekologiskt hållbart samhälle. Vi arbetar också i ett större perspektiv där vi verkar för att alla våra leverantörer av varor och tjänster undersöker sin miljöpåverkan och minimerar negativa miljöeffekter.

Hållbarhet, en naturlig del av SSC

Projekt

SSC Centralt

Just nu har vi inga lediga tjänster men skicka gärna in en spontansökan.

Student? Upptäck en värld av möjligheter i trä

Är du student & vill utvecklas tillsammans med andra? Vi på SSC tror på alla, men speciellt på dynamiska team och vår erfarenhet är att unga bidrar med både nya infallsvinklar och energi. För oss är det viktigt att unga erbjuds möjlighet att komma ut i arbetslivet, därför är du välkommen att upptäcka vår värld av möjligheter tillsammans med oss.

Läs mer