Om oss

Korta fakta

SSC Group är Nordens ledande producent och leverantör av projektanpassade snickerier. Vi har funnits sedan 1959 och grundades för att samordna flera produktionsresurser inom olika produktkategorier och på så sätt skapa unika möjligheter för miljöer i trä.

Vår affärsmodell omfattar allt från rådgivning och försäljning till produktion och montage. Det gör att vi, utan fördyrande mellanhänder, kan ta ett helhetsansvar med hög servicegrad och värdefull samordningskompetens. Förutom den nordiska hemmamarknaden är övriga Europa en viktig exportmarknad.

SSC Group omsätter idag nära en halv miljard och har totalt 320 anställda i hela gruppen.

 

Organisationen som ger dig råd

SSC samlar allt kunnande under ett tak. Rådgivning, försäljning, projekt- och produktionsstyrning. Det innebär att du kan få tillgång till SSC:s samlade kompetens genom en enda kontakt, och att vi kan erbjuda en unik samordning mellan produktion och leverans av olika snickerier till ett byggprojekt.

Tillverkningen sker i våra sex fabriker med modern och specialiserad tillverkningsteknik. Projektering och entreprenader utförs av vårt numera renodlade entreprenadbolag. Detta helhetsgrepp innebär att du slipper fördyrande mellanhänder, och kan vara trygg med att ingenting faller mellan stolarna. SSC är känd för sin kompetens, sitt engagemang och högsta möjliga servicegrad. Det är ett rykte vi är stolta över och värnar om.

SSC startades och etablerades 1959 av ett antal snickerier som bildade en ekonomisk förening (som idag är moderföretaget SSC Skellefteå Snickericentral Ekonomiska Förening) för gemensam försäljning under eget varumärke. Sedan 1997 drivs all verksamhet i det helägda dotterbolaget SSC Skellefteå AB.

Organisationsstruktur

Mästare på projektanpassade snickerier – genom decennier

Den historia som SSC skriver idag är en fortsättning på det som påbörjades för mer än 60 år sedan då företaget grundades. Skellefteå Snickericentral började sin resa 1959 då flera snickerier i framförallt Norr- och Västerbotten slöt sig samman, för att på så sätt uppnå en större samlad konkurrenskraft. Samverkanstanken är fortfarande idag unik och bärande i företaget.

1959 drabbades Luleå Stadshotell av en förödande brand som totalförstörde de tre översta våningarna. Snickerierna och inredningarna som krävdes för återuppbyggnaden blev SSC:s första riktigt stora order.

1960-talet var det stora miljonprogrammets decennium i Sverige med ett bostadsbyggande utan motstycke. SSC var en av de stora leverantörerna, inte minst av fönster.

1970-talet innebar att det nu nationellt väletablerade SSC började blicka utanför landets gränser. Exportverksamheten inleddes i Tyskland och England och har sedan dess utvecklats till att omfatta alla världsdelar utom Sydamerika och Afrika.

1980-talets byggkris i Sverige innebar att exportdelen utvecklades ytterligare. En verklig milstolpe och ett spektakulärt projekt var SSC:s leverans av inredningen till Kölns nya konserthus 1984.

Under 1990-talet fortsatte SSC att stärka sin position på objektsmarknaden. Exempelvis med ännu fler konserthus som Västerås och Gävle, flera sjukhusprojekt och en fortsatt stark export.

SSC:s 2000- och 2010-tal har präglats av en rad prestigeprojekt. 2003 inleddes det stora engagemanget i St Olavs hospital i Trondheim. 2006 var det Turning Torsos tur med bland annat den exklusiva konferensinredningen högst upp. Kulturens hus i Luleå och Uppsala Konsert & Kongress var också omfattande projekt. Liksom Stockholm Waterfront 2011 och Karolinska Institutets nya Aula Medica 2013.

Hela SSC på väg till Småland, 1965, från Skellefteå flygplats för att besöka snickeriföretag och mässan i Jönköping.