Hållbarhet, en naturlig del av SSC

På SSC så strävar vi efter att skydda och bevara naturen genom att aktivt medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat och ekologiskt hållbart samhälle. Vi har en naturlig relation till träråvaran och ett hållbart skogsbruk.

Ett kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar med att kontinuerligt undersöka, utveckla och följa upp vår verksamhet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan och för att tillgodose våra kunders miljökrav.

Som ett led i ett större och vidare miljöansvar verkar vi också för att alla våra leverantörer av varor och tjänster undersöker sin miljöpåverkan och minimerar negativa miljöeffekter, ett exempel på detta är våra fabrikers övergång till vattenbaserad och miljövänlig färg på målade produkter.

Vår samlade specialistkompetens gav oss redan 1959 en position som ledande tillverkare av kvalitetssnickerier. Genom att bedriva ett löpande kvalitetsarbete har vi inte bara bibehållit en jämn och hög standard, utan även förbättrat våra processer och dess utfall.

Läs mer om – Produkter i trä ett hållbarare val.

Våra certifikat

SSC är FSC®certifierade

FSC – är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council® . FSC – märket visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt.

SSC är ISO-certifierade

På SSC Skellefteå och SSC Entreprenad har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 avseende marknadsföring, försäljning, leverans och montage av snickeriprodukter i Skandinavien.

Läs mer om vår miljöpolicy
Läs mer om vår kvalitetspolicy
Ledningssystemets omfattning vid SSC Skellefteå AB

Våra produkter återfinns i följande miljödatabaser

Byggvarubedömningen är en databas som tillhandahåller information om miljöbedömda varor. Ambitionen är att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. De flesta produkter som vi på SSC producerar finns registrerade i Byggvarubedömningen med status Rekommenderas eller Accepteras.

Läs mer på byggvarubedomningen.se »

SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Databasen är ett redskap för att kunna göra medvetna materialval med så låg miljö och hälsobelastning som möjligt. De flesta produkter som vi på SSC producerar finns bedömda i Sunda Hus med status A eller B.

Läs mer på sundahus.se »

För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste de material som används uppfylla Svanens krav. Genom att vi på SSC listar våra produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens till sin byggnad.

Läs mer på svanen.se »

Klimatdeklarationer

Då kundens behov och krav är grunden i vår verksamhet är vårt arbete med EPD:er i full gång, tillsvidare hänvisar vi till Boverkets klimatdatabas med generiska klimatdata för byggprodukter.

Sök i Boverkets klimatdatabas »
Läs mer på environdec.com »

Vill du veta mer om vårt kvalitet- och miljöarbete?

Kontakta oss! Vi berättar gärna mer.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.