Montagetjänster

Montagetjänster

Vårt montagebolag, SSC Entreprenad, är specialister på att projektleda och montera snickeriprodukter från SSC.

Specialistfokuset gör SSC Entreprenad till en kunnig, trygg och problemlösande partner som kan säkerställa ett enkelt och kostnadseffektivt byggande samtidigt som man uppfyller dagens högt ställda krav på dokumentation, kvalité (ISO 9000), miljö och arbetsmiljökrav. Det har gjort dem till en uppskattad samarbetspartner till såväl föreskrivande led som konstruktörer och byggentreprenörer.

Det innebär att SSC kan erbjuda beställare en möjlighet att upphandla kompletta funktioner från en leverantör dvs SSC tillverkar produkterna och SSC Entreprenad ansvarar för hela kedjan från godsmontagning till överlämnade av färdiga miljöer som t ex fönsterinstallationer, glaspartilösningar, dörr- eller inredningsmiljöer.

 • Specialister på montage av SSC-produkter

  SSC Entreprenad är, som namnet avslöjar, specialister på att projektleda och montera produkter från SSC. Det ger dig som uppdragsgivare ett kostnadseffektivt montage av snickerier i ditt byggprojekt. Självklart säkerställs att allt montage uppfyller uppsatta kvalitets- och funktionskrav.

  Specialister på montage av SSC-produkter
 • Projekteringsstöd

  I de projekt där SSC Entreprenad engageras tidigt ges möjlighet att bistå med att säkerställa effektivt montage av dörrar, fönster, glaspartier och inredning. Moment som lossning, interna transporter och samordningsfrågor är sådant som ofta förbises vid projektering där SCC med sin stora erfarenhet kan hitta besparingar i både tid och pengar.

  Vårt montagebolag, SSC Entreprenad, är specialister på att projektleda och montera snickeriprodukter.
 • Kompetenta projektledare

  Många projekt som drivs idag är ofta komplexa med ett flertal aktörer och intressen som behöver tillgodoses. Det är dessutom mer regel än undantag att tidsplaner förändras under projektets gång. Samtidigt blir kraven på dokumentation och uppföljning allt viktigare vilket innebär att även behovet av effektiv kommunikativ och kompetent projektledning ökar.

  SSC Entreprenads projektledare säkerställer att högt ställda krav uppfylls för en lönsam totalekonomi i varje projekt.

  Kompetenta projektledare
 • Erfarna montörer

  När entreprenaden är avslutad och byggnaden överlämnad till beställaren så är det hantverkarnas yrkesskicklighet som avgör projektets framgång och det bestående resultatet. SSC Entreprenad samarbetar därför med ett nätverk av yrkesskickliga montörer där flertalet av dem har mångårig erfarenhet av entreprenader tillsammans med SSC Entreprenad och därmed mycket god kunskap i hur SSC:s produkter fungerar och skall monteras.

  Målsättning hos SSC Entreprenad är att varje entreprenad som slutförts skall vara att betrakta som ett referensprojekt.

  Erfarna montörer
 • På plats om andra montagearbeten behöver utföras

  Att anlita SSC Entreprenad innebär att du har erfarna projektledare och montörer på din byggarbetsplats. Många uppdragsgivare väljer att nyttja denna ”på-plats-resurs” för kompletterande uppdrag vilket ger möjlighet för dem att förenkla och skapa värde i byggprocessen.

  På plats om andra montagearbeten behöver utföras
 • Funktionsupphandla för fler fördelar

  Att omvandla en eller flera materialleveranser från SSC till en funktionsupphandling innebär att du som kund inte bara överlämnar ansvaret för att produkterna blir korrekt monterade. Du överlämnar också ansvar för logistik, planering, samordning, avvikelsehantering och projekt-, produkt- samt miljödokumentation.

  SSC Entreprenad tillsammans med SSC tar helt enkelt ansvar för hela kedjan från fabrik till färdigmonterad produkt.

  Funktionsupphandla för fler fördelar
 • En leverantör, fler möjligheter

  Fördelarna med att nyttja SSC Entreprenad förändrar inget för dig som redan är SSC-kund. Du behöver inte förändra dina rutiner i din relation och kommunikation. SSC är alltjämt din kontraktsparter och SSC Entreprenad din specialiserade montör av SSC:s produkter .

  En leverantör, fler möjligheter
Magnus Lindgren

Vill du veta mer om våra montagetjänster?

Vi berättar gärna mer för dig.

Magnus Lindgren