Massiva innerdörrar

Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin egen uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan vi både öppna och sluta rummet.

Vi kan antingen släppa in eller stänga ute besökare, ljud och ljus. Ofta ska dörren dessutom fungera som skydd mot brand, värme, kyla, smuts, åverkan och ibland även mot inbrott. Men dörren har också en viktig uppgift i rummets totala gestaltning, både som element i en interiör eller fasad och som introduktion till angränsande miljöer.

Vår idé är att tillhandahålla innerdörrar som möter kraven som finns i varje rum och miljö. Naturligtvis kan våra massiva innerdörrar monteras i nästan alla miljöer men vi vill här visa på några dörrmiljöer där våra dörrar lämpar sig extra bra och där vi under åren har utvecklat olika lösningar.

 

Skolor och förskolor

Vi kan erbjuda klämfria lister på dörrar med brand EI30 och ljud upptill 38dB vilket är ett krav i miljöer där barn kan vistas. I de fall dörren har andra krav som inte är förenliga kan det lösas med utanpåliggande klämskydd.

Omvårdnad som sjukhus, tandläkare och veterinärstationer

Sjukhus och SSC går bra ihop på många sätt. Vi är också kända för våra dörrar med överlimmade kantlister av trä och vår anpassningsförmåga gällande beslagning som t ex påkörningskydd och sparkskydd. Våra dörrar behöver inte heller några extra förstärkningar för t ex dörrstängare då det levereras som standard på SSC-dörren.

Kriminalvård

Celldörrar i trä låter omöjligt men det har vi utvecklat tillsammans med Kriminalvården. Det finns två standardmodeller idag men de anpassas ofta efter aktuell dörrmiljö. En lätt celldörr kan också erbjudas när enklare krav föreligger.

Kontor

Tillsammans med Sveriges bredaste sortiment av glaspartier kan vi naturligtvis erbjuda dörrar till kontoret. Anpassade glasöppningar, dolda gångjärn och livande dörrblad med dold karm är exempel på lösningar vi kan erbjuda.

Dokumentation

Dörrguiden (PDF)
Drift och skötsel (PDF)

Therese Persson

Vill du veta mer om våra massiva innerdörrar?

Vi berättar gärna mer för dig! Kontakta Therése Persson på telefon 0910-71 51 65 eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Therése Persson