Massiva innerdörrar

Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin egen uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan vi både öppna och sluta rummet. Vi kan antingen släppa in eller stänga ute besökare, ljud och ljus. Ofta ska dörren dessutom fungera som skydd mot brand, värme, kyla, smuts, åverkan och ibland även mot inbrott. Men dörren har också en viktig uppgift i rummets totala gestaltning, både som element i en interiör eller fasad och som introduktion till angränsande miljöer.

Vår idé är att tillhandahålla innerdörrar som möter kraven som finns i varje rum och miljö. Naturligtvis kan våra massiva innerdörrar monteras i nästan alla miljöer men vi vill här visa på några dörrmiljöer där våra dörrar lämpar sig extra bra och där vi under åren har utvecklat olika lösningar.

Dokumentation

Drift- och skötselanvisningar Massiva dörrar (PDF)

Dörrguide Massiva Innerdörrar (PDF)

Standardlaminat med färgkod och NCS-kulör (PDF)

BVB-ID Massiva innerdörrar (PDF)

Skötselanvisning invändiga dörrar och glaspartier (PDF)

 

Skolor och förskolor

Vi kan erbjuda klämfria lister på dörrar med brand EI30 och ljud upptill 38dB vilket är ett krav i miljöer där barn kan vistas. I de fall dörren har andra krav som inte är förenliga kan det lösas med utanpåliggande klämskydd.

Hotell

I hotellmiljö är det vanligt med anpassade hotellås. Vi erbjuder dörrar som är typgodkända i EI30 och upp till 43dB med den typen av beslagning. Det är också vanligt ur designsynpunkt att det finns speciella önskemål på dörrbladen och vi har stor vana av anpassning efter önskemål. Vi finns idag på många hotell med både dörrar och andra produkter.

Omvårdnad som sjukhus, tandläkare och veterinärstationer

Sjukhus och SSC går bra ihop på många sätt. Några av våra specialitéer är patientrumsdörrar med insynsluckor, med eller utan stålkarm. Vi är också kända för våra dörrar med överlimmade kantlister av trä och vår anpassningsförmåga gällande beslagning som t ex påkörningskydd och sparkskydd. Våra dörrar behöver inte heller några extra förstärkningar för t ex dörrstängare då det levereras som standard på SSC-dörren.

Kriminalvård

Celldörrar i trä låter omöjligt men det har vi utvecklat tillsammans med Kriminalvården. Det finns två standardmodeller idag men de anpassas ofta efter aktuell dörrmiljö. En lätt celldörr kan också erbjudas när enklare krav föreligger.

Bostad

Som enda tillverkare i Norden kan vi erbjuda säkerhetsdörrar med träkarm upp till MK3/ RC3 i kombination med brand- och ljudkrav. För att uppfylla säkerhetskravet måste de utföras med vår typgodkända beslagning (se produktblad för mer information).

Kontor

Tillsammans med Sveriges bredaste sortiment av glaspartier kan vi naturligtvis erbjuda dörrar till kontoret. Anpassade glasöppningar, dolda gångjärn och livande dörrblad med dold karm är exempel på lösningar vi kan erbjuda.

Vill du veta mer om våra massiva innerdörrar?

Vi uppdaterar för närvarande vårt dörrsortiment. Kontakta våra säljare eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.

 





    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.