Rödabergsskolan, Stockholm

Rödabergsskolan i Stockholm har byggts ut med ca 9 000 kvm då man hade behov av att öka kapaciteten med cirka 400 elevplatser. Den gamla skolbyggnaden länkades ihop med två nya byggnader vilka bildar ett bullerskydd mot gatan. SSC fick förtroendet att leverera glaspartier, dörrar, inredning och paneler. Dessutom monterade SSC Entreprenad in produkterna i skolbyggnaden.

Läs vår nyhet kring Rödabergsskolan, Stockholm