Träets roll och betydelse i skapandet av arbets- och skolmiljöer

I en tid där vårt välbefinnande och vår produktivitet i hög grad påverkas av våra omgivningar, blir skapandet av hälsosamma arbets- och skolmiljöer allt viktigare. Forskning visar att naturen, och specifikt trä, kan spela en avgörande roll i att främja hälsa och välbefinnande i dessa miljöer.

Trä är inte bara ett av de äldsta byggmaterialen som används av människan, det är också en symbol för beständighet och tidlös skönhet. Dess naturliga skönhet och varma känsla ger inte bara estetisk tillfredsställelse utan också en känsla av lugn och harmoni. Genom att införliva trä i arbets- och skolmiljöer kan vi skapa en fridfull och inspirerande atmosfär som uppmuntrar till avslappning och koncentrerat arbete.

Hälsosamma effekter av trä

Utöver dess estetiska fördelar har trä också påvisade hälsofrämjande egenskaper. Vid flera olika tillfällen har forskning visat på att närvaron av trä i inomhusmiljöer kan sänka blodtryck, minska stressnivåer och öka livslusten. På samma sätt som det har visat sig att vistelse utomhus i naturen har en stressreducerande effekt, minskar vår puls när vi befinner sig i ett rum med träinredning. Dessutom bidrar trä till att förbättra luftkvaliteten genom att reglera fuktighet och minska halten av skadliga kemikalier i luften.

SSC delaktighet i studien Läkande trä på Skellefteå lasarett

För några år sedan startade studien Läkande trä på Skellefteå lasarett. Studien innebär att ett patientrum på den ortopediska kliniken har inretts med träpaneler och skåpluckor i massiv furu, för att undersöka vilken inverkan träinredning kan ha på patienters hälsa och välbefinnande. SSC har varit en viktig samarbetspartner då de levererade inredningnen till studien. Läkande trä pågår forfarande men resultaten från denna studie kan potentiellt ge värdefull insikt i hur träinredning kan bidra till en bättre vårdmiljö och snabbare återhämtning för patienterna. Studien genomförs av Luleå tekniska universitet (LTU), Umeå universitet, RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och Region Västerbotten i samarbete med SSC, arkitektbyrån TM Konsult och branschorganisationen Svenskt Trä.

Skolmiljö i trä

I en skolmiljö är det av yttersta vikt att skapa en atmosfär som främjar inlärning och bidrar till en god ljudmiljö. Forskning har visat att barn har lättare att koncentrera sig och sitta still när de är omgivna av trä och att det även bidrar till en god ljudmiljö. Intresset för att bygga skolor i trä har ökat markant på senare år. SSC har varit delaktiga i flera projekt inom skolmiljöer, som till exempel Floraskolan i Skellefteå och Rödabergsskolan i Stockholm, där trä har använts genomgående för att skapa en hälsosam och inspirerande lärmiljö.

Genom att fortsätta utforska träets potential kan vi skapa miljöer som inte bara är estetiskt tilltalande utan också främjar hälsa och välbefinnande. Träets naturliga egenskaper och dess positiva påverkan på människor gör det till ett ovärderligt material i strävan efter att skapa bättre och mer hållbara miljöer för framtiden.

 

Se fler bilder från Rödabergsskolan, Stockholm här

Se fler bilder från Floraskolan, Skellefteå här

anders@cco.se