Albano, Stockholm

Albano blir ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Här skapas ett unikt campus med bland annat student- och forskarbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö SSC har levererat helglaspartier, portaler och elfronter.