Inåtgående fast fönster 3-glas

Aluminiumklädda träfönster som finns i utförandet inåtgående fönster, fasta fönster och fönsterdörrar med hög prestanda.

Ett fönster med fast karm är inte öppningsbart och väger mindre än öppningsbara . Det erbjuds även som flerluft och i kombinationer.

Täckmålning. Standard är vit täckfärg och vi kan även erbjuda. Andra kulörer kan väljas mot pristillägg.

Våra fönster är provade, CE-märkta, CE-brand och bedömda i Byggvarubedömningen.

Här kan du hitta och ladda ner information

Produktinformation

U-Värde standard 1.2
U-Värde tillval Ner till 0.9
Ljudreduceringsvärde standard Rw 33 dB / Rw+Ctr 29 dB
Ljudreduceringsvärde tillval Upp till Rw 46dB / Rw+Ctr 39dB
Rötskyddsgaranti 10 år
Funktionsgaranti 10 år enligt omfattning av garantidokument
Glasgaranti 10 år mot kondens mellan glas i isolerruta
Produktbenämning FFL
Ventil Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.
Spår för smyg Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.
Brandklass Produkten kan beställas med: EI30 för brandpåverkan från insidan EI15 för brandpåverkan från utsidan
Karmdjup 115 mm

Skapa unika miljöer

Pär Stralström

Vill du veta mer om fönster & fönsterdörrar?

Vi berättar gärna mer för dig! Kontakta Pär Stralström på telefon 0910–72 59 36 eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Pär Stralström