SUS Aula, Lund

Omfattande projekt i Lund. Ombyggnad av universitetssjukhusets aula och omgivande foajéer. Hit har SSC levererat paneler, innertak, dörrar och glaspartier. SSC Entreprenad har monterat paneler och innertak. Invigning under hösten 2020. Fotograf: Erik Wik