Stockholms stadsbibliotek

SSC Skellefteå har levererat och monterat sökstationer, arbetsstationer, återlämningsstation, utlåningsdisk, enheter för automatutlåning samt garage för bokvagnar. Ritade av Ahrbom & partner Arkitektkontor.

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 44 bibliotek inom Stockholms stad.
Stadsbiblioteket vid Sveavägen, ritades av arkitekt Gunnar Asplund och invigdes 1928.

6117_nywebb

6140_nywebb

6142_nywebb

stadsbibliotek 4
stadsbibliotek 3

6144_nywebb

6146_nywebb

6147_nywebb

stadsbibliotek 4
stadsbibliotek 3

6149_nywebb

6158_nywebb

6163_nywebb

6165_nywebb