St Olavs Hospital, Trondheim, Norge

SSC har levererat och monterat dörrar och specialinredningar till tre av de tretton stora byggnaderna som sjukhuset omfattas av.

Först handlade det om kontrakt på ca 1 400 massiva innerdörrar och specialinredningar till kvinno- och barncentret. Därefter levererade vi även inredningarna till labbcentret och neurocentret.

Det nya universitetssjukhuset St Olavs Hospital i Trondheim är Norges första med integrerad sjukvård, forskning och universitetsutbildning. Totalt kommer sjukhuset att omfatta drygt 186 000 m2 fördelade på 13 byggnader.

_DSF6382_nywebb

Trondheim 4
Trondheim 3

_DSF6410_nywebb

Trondheim 4
Trondheim 3

_DSF6430_nywebb

Trondheim 4
Trondheim 3

_DSF6350_nywebb

_DSF3295_nywebb