PWC

Ett intressant projekt där vi i samarbete med Luleå Tekniska Universitet använde en lasermätningsmetod som innebär att partierna är ritade efter takvinkeln som mätningen angav.

Arkitekt: Consultec Skellefteå

Produkter: Massiva glaspartier i björk med livande dörrportaler till tysta rum. Massiva dörrar i björkfanér till WC.

Öhrlings 1

Öhrlings 4
Öhrlings 3

Öhrlings 2