Kv Nöten, Stockholm

I detta ROT-projekt har EA115 KFI använts.

644708_3_nywebb

644708_1_nywebb

644708_2_nywebb