Nacka Strand, Stockholm

Projektet Nacka Strand har haft som mål att ta tillvara äldre byggnader, bevara naturelement samt utnyttja ljuset och utsikten från norrsluttningen. Vid utformningen av husen har utgångspunkten varit platsens material och färgskala.

Stor vikt lades vid att fönsterna skulle vara flexibla i utförandet så att de skulle kunna anpassas till Nacka Strands generella arkitektur. SSC har levererat samtliga fönster till området.
Arkitekt var Nyrens Arkitekter och byggde gjorde Arcona AB.

Ericsson-Nacka_nywebb

Ericsson-Nacka-strand-990427-1-32_nywebb

Ericsson-Nacka-strand-990427-1-35_nywebb