Kvarteret Sparvhöken, Skellefteå

Sparvhöken Älvsbacka fönster 2

alvsbacka-fonster-1
alvsbacka-fonster-3
alvsbacka-fonster-4
alvsbacka-fonster-6
alvsbacka-entrepartier-2
alvsbacka-fonster-5

alvsbacka-innerdorrar-3

alvsbacka-innerdorrar-1
alvsbacka-innerdorrar-2
alvsbacka-innerdorrar-4
alvsbacka-innerdorrar-5
alvsbacka-entrepartier-3
alvsbacka-entrepartier-4
alvsbacka-entrepartier-1
alvsbacka-entrepartier-5