Kvarteret Garvaren, Norrköping

Nybyggda bostadskvarteret Garvaren ligger insprängt i Norrköpings högexploaterade stadslandskap. På ett utmärkt sätt har platsens förutsättningar tillvaratagits. Dessutom är bostadskvarteret en uppstudsig kontrast till sin omgivning genom bl a en otraditionell fönstersättning. SSC fick förtroendet att leverera samtliga fönster till projektet. Genom den lekfulla gestaltningen och dess oortodoxa fasaddekorationer bidrar den till förnyelse av stadsbild och arkitekturupplevelse.