Kulturens hus, Luleå

SSC har levererat och monterat tak- och väggdiffusorer samt tak- och väggpanel i konsertsalar, barnläktare i bibliotek, innerdörrar, invändiga trappbeklädnader, diskar till bar, servering och garderob, skjutvägg i konsthall, utvändiga balkonger och bänkar, glaspartier i kontor samt konvektorinklädnader i hela huset.

20070118-SSC-9_nywebb

20070118-SSC-1_nywebb

20070118-SSC-2_nywebb

20070118-SSC-18_nywebb

20070118-SSC-14_nywebb

20070118-SSC-17_nywebb

Kulturens 4
Kulturens 3

CF010080_nywebb

CF010081_nywebb

Kulturens 4