Hammarby Sjöstad

Runt Hammarby Sjö växer en ny stadsdel fram. Ett nedslitet hamn- och industriområde saneras, bebyggs och förvandlas till en modern och ekologiskt hållbar stadsdel.

Hammarby Sjöstad präglas av innerstadskänsla, samt närheten till vatten och grönområden. När området är fullt utbyggt kommer här att finnas 9.000 lägenheter för drygt 20.000 invånare. Redan från början har staden satt hårda miljökrav på byggnader och tekniska installationer och trafikmiljö.