Gamla Bryggeriet, Umeå

Ombyggnad av Umeås första bryggeri till exklusiva lägenheter vid Umeälv. Gamla bryggeriet uppfördes ursprungligen på 1850-talet men förstördes i den stora branden och dagens fastighet kommer från slutet av 1800-talet.

Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur man kan anpassa utformningen av moderna fönster så att de harmonierar med 100-åriga arkitektoniska intentioner.

Bryggeriet 4
Bryggeriet 3
Bryggeriet 4
Bryggeriet 3
Bryggeriet 4