EY, Stockholm

EY’s (tidigare Ernst & Young) nya kontor i Stockholm är en skapelse av Klemming Arkitektkontor AB. Bl.a. har vi levererat specialritade skåp till datasupport, kopieringsrum, backoffice mm.

Komplexiteten på projektet och många medverkande företag samt den komprimerade tidplanen ställde väldigt höga krav på vår logistik och samordningsförmåga med andra entreprenörer.

e&y-01_nywebb

e&y-02_nywebb

e&y-03_nywebb

e&y-06_nywebb

e&y-07_nywebb

e&y-09_nywebb