Ekbackens äldreboende, Sundbyberg

Vid ombyggnaden av äldreboendet Ekbacken i Sundbyberg ställdes höga krav på ljudisolerade fönster. Framförallt ställdes krav på hög ljudreduktion på ingående vädringslucka – även i öppet läge!

SSC tog fram en lösning som provades på plats och vädringsluckan uppfyllde kravet på en reduktion från 65dB(A) till 55dB(A) i öppet läge.

6319_nywebb

6320_nywebb

Ekbacken 4
Ekbacken 3

6329_nywebb

6340_nywebb