Bup Södersjukhuset, Stockholm

Före detta Sachsska barnsjukhuset byggs om för att samla den slutna psykiatriska vården för barn och ungdomar i hela Stockholms län till en klinik. Sachsska barnsjukhuset byggdes 1907-1911 efter en donation av familjen Sachs. Donationens ändamål är barnsjukvård. Sachsska blev med åren en viktig institution för barnsjukvården i Stockholm. I slutet av 1940-talet byggdes sjukhuset till med tre nya byggnader.

Byggnaderna är belägna vid Södersjukhuset, i sluttningen mot Årstaviken. Alla byggnaderna är kulturmärkta utvändigt och den äldsta är även kulturmärkt invändigt.

Ombyggnationen karaktiseras av ambitionen att bevara byggnadernas ursprungliga kvalitet och arkitektur. Materialen som används är hållbara och slitstarka så att miljön blir säker och funktionell för verksamheten.

SSC har levererat fönster med högt ställda krav på ljudreduktion.

Bup 4
Bup 3

5937_nywebb

Bup 4
Bup 3