SSC forvandler monteringsviksomheten sin til et nytt vekstorientert selskap

"For SSC er dette et viktig offensivt og strategisk trinn, ettersom våre monteringstjenester både tiltrekker seg kunder og gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene våre. Denne strømlinjeformingen øker både kapasiteten og kompetansen vår, og kan dermed gi oss en betraktelig sterkere markedsposisjon", sier Peter Forssél, adm. dir. i SSC. SSC har målbevisst utviklet monteringen av sine produkter til et viktig konkurransefortrinn. Markedet har tatt godt imot utviklingen, og i dag anses innkjøp av montering som en ressurs- og tidsbesparende tjeneste som sikrer sluttproduktenes levetid og kvalitet. SSC og Berglund Bygg har tidligere samarbeidet innenfor dette feltet, blant annet…

“For SSC er dette et viktig offensivt og strategisk trinn, ettersom våre monteringstjenester både tiltrekker seg kunder og gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene våre. Denne strømlinjeformingen øker både kapasiteten og kompetansen vår, og kan dermed gi oss en betraktelig sterkere markedsposisjon”, sier Peter Forssél, adm. dir. i SSC.

SSC har målbevisst utviklet monteringen av sine produkter til et viktig konkurransefortrinn. Markedet har tatt godt imot utviklingen, og i dag anses innkjøp av montering som en ressurs- og tidsbesparende tjeneste som sikrer sluttproduktenes levetid og kvalitet. SSC og Berglund Bygg har tidligere samarbeidet innenfor dette feltet, blant annet med prestisjeprosjekter som Kulturens Hus i Luleå. Dannelsen av dette felles entreprenørselskapet vil nå forsterke disse monteringsfordelene ytterligere.

“Vi tilfører både kompetanse og et omfattende kontaktnettverk når det gjelder alt fra kundetilpasset prosjektledelse til å sette sammen effektive spesialkompetanser med de riktige kvalifikasjonene. I tillegg ser vi muligheter for mersalg i form av tradisjonelle byggetjenester”, sier Per Berglund, adm. dir. i Berglund Bygg.

Utgangspunktet for det nye monteringsselskapet er svært fordelaktig. Erfarne medarbeidere har ansvar for nøkkelfunksjoner som bedriftsledelse og overordnet prosjektledelse. Berglund Byggs gründer Kjell Berglund inntar stillingen som adm. dir. i SSC Entreprenad. Siden et antall personer flyttes over fra SSCs monteringsvirksomhet, er selskapet i full drift fra første stund. I tillegg er nesten et årsverk allerede bestilt. Det meste av dette dreier seg om større byggeprosjekter i Mälardalen og Stockholmsområdet.

“Dannelsen av dette selskapet vil gi Berglund Bygg gode vekstmuligheter, samtidig som kjernevirksomheten vår i Skellefstå og omegn vil fortsette som før”, sier Pär Berglund. ”SCC Entreprenads virksomhet omfatter rundt 30 heltidsstillinger allerede fra oppstarten. Vårt langsiktige mål er minst å fordoble det antallet, og det synes vi er svært spennende og inspirerende”, sier Peter Forsséll.

anders@cco.se