Succé för SSCs och marknadens tystaste skjutdörrar

– Det stämmer. Till Sundvall där hovrätten byggs om levererar vi dessutom skjut-dörrarna med ett ljudvärde på 30 dB, vilket är ovanligt högt för kontorsarbetsplatser, säger Kenneth Johansen, säljare på SSC. Skäl till de höga ljudkraven i Sundsvall är bl a behoven av sekretess och diskretion. Som jämförelse kan nämnas att normalvärden för kontor är 25 dB och t ex vd- och mötesrum 35 dB. Vad som däremot länge ansetts ligga utanför det normala är möjligheten att överhuvudtaget tillverka tysta skjutdörrar. Den gängse uppfattningen på marknaden är att det varit i princip omöjligt. Ända tills SSC lanserade sitt koncept. –…

– Det stämmer. Till Sundvall där hovrätten byggs om levererar vi dessutom skjut-dörrarna med ett ljudvärde på 30 dB, vilket är ovanligt högt för kontorsarbetsplatser, säger Kenneth Johansen, säljare på SSC.

Skäl till de höga ljudkraven i Sundsvall är bl a behoven av sekretess och diskretion. Som jämförelse kan nämnas att normalvärden för kontor är 25 dB och t ex vd- och mötesrum 35 dB. Vad som däremot länge ansetts ligga utanför det normala är möjligheten att överhuvudtaget tillverka tysta skjutdörrar. Den gängse uppfattningen på marknaden är att det varit i princip omöjligt. Ända tills SSC lanserade sitt koncept.
– Svårigheten är att tillverka ”täta” skjutdörrar och samtidigt uppnå låg friktion, som gör dörrarna lätta att öppna och stänga. Med Silence har vi på ett sällsynt framgångsrikt sätt lyckats kombinera detta. Idag är våra skjutdörrar det tystaste som går att uppbringa på marknaden, säger Kenneth stolt.

Hur SSC lyckats är Kenneth av konkurrensskäl mer förtegen om. Däremot är det ingen hemlighet att lyhördhet och engagemang ligger bakom företagets framskjutna position inom ljudreducering.
– Vi såg tidigt behoven på marknaden och engagerade oss snabbt i ljudfrågor. Viktig del i utvecklingsarbetet är ljudmätningar ute på fältet i samarbete med experter. Med tiden har vi byggt upp en ansenlig erfarenhetsbank som är väldigt värdefull, säger Kenneth.

Och SSC har inte bara koncentrerat sig på ljudet. Produktutvecklingen har bedrivits på bred front och genererat fördelar på flera plan:
– Jämfört med konventionella dörrlösningar tjänar du in många värdefulla kvadratmetrar med skjutdörrar. Silence-konceptet ger också ett elegant och exklusivt intryck. Vår kostnads-effektiva tillverkning ger dessutom en attraktiv prisbild, avslutar Kenneth Johansen.

anders@cco.se