Stor efterfrågan på brandklassade SSC-paneler

Brandklassade SSC-paneler är uppbyggda av mycket hållfasta och formbara MDF-skivor som är tolv millimeter tjocka. – Vår brandimpregnering görs i noggrant utprovade och testade metoder, berättar Christer Hedström. Brandskyddsbehandlingen är permanent eftersom den görs i en vakuum-/tryckprocess som garanterar en mycket hög brandteknisk kvalitet genom säkerställt upptagen mängd brandskyddsmedel. – Om panelen skulle börja brinna smälter impregneringen och avger vatten och koldioxid. Detta plus MDF-materialets beskaffenhet gör att skivan kolnar med ett odramatiskt och kontrollerat förlopp. Att detta borgar för bästa tänkbara brandskydd har SSC också fått bevis på genom det klassificeringsdokument som de erhållit från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.…

IMG_9144_JL_usmBrandklassade SSC-paneler är uppbyggda av mycket hållfasta och formbara MDF-skivor som är tolv millimeter tjocka.
– Vår brandimpregnering görs i noggrant utprovade och testade metoder, berättar Christer Hedström.

Brandskyddsbehandlingen är permanent eftersom den görs i en vakuum-/tryckprocess som garanterar en mycket hög brandteknisk kvalitet genom säkerställt upptagen mängd brandskyddsmedel.
– Om panelen skulle börja brinna smälter impregneringen och avger vatten och koldioxid. Detta plus MDF-materialets beskaffenhet gör att skivan kolnar med ett odramatiskt och kontrollerat förlopp.

Att detta borgar för bästa tänkbara brandskydd har SSC också fått bevis på genom det klassificeringsdokument som de erhållit från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
– Dessutom uppfyller träet EU:s byggnadsdirektiv, som aktivt förespråkar trämaterial som framtidens byggmaterial.

Mannheimer-Swartling-4_SH_ny

Stor valfrihet

Christer Hedström betonar att SSC:s impregneringsmetoder inte alls påverkar skivans struktur, nyans och hållfasthet.
Den goda formbarheten och möjligheten att enkelt bearbeta MDF-skivor gör att kunden kan få SSC-panelen i vilket utförande som helst gällande slitsar och mönster. SSC-panelen ger också stor valfrihet när det gäller fanértyp.
– Ytterligare en fördel är att vår produktionsteknik är fullt ut anpassad till MDF-materialet, avslutar Christer.

anders@cco.se