Stabilt resultat för SSC trots lågkonjunktur

SSC-gruppen, som under 2009 firade sitt 50-årsjubileum, försvarar därmed sin ställning som den ledande leverantören av snickeriprodukter och specialsnickerier på de nordiska marknaderna. Peter Forsséll, vd på säljbolaget SSC Skellefteå, ser fjolåret som ett styrkebesked: – Vi har fortsatt utvecklas i en stadig takt och att vi på nytt kunnat öka omsättningen är en framgång med tanke på den svaga konjunkturen. Vinsten för SSC Skellefteå, som drivs via en ekonomisk förening där SSC:s fabriker är medlemmar, var knappt 2 miljoner. Det är klart i linje med den budgeterade nivån. – Vi får nu ytterligare tillskott till vår kassa samtidigt som…

SSC-gruppen, som under 2009 firade sitt 50-årsjubileum, försvarar därmed sin ställning som den ledande leverantören av snickeriprodukter och specialsnickerier på de nordiska marknaderna. Peter Forsséll, vd på säljbolaget SSC Skellefteå, ser fjolåret som ett styrkebesked:

– Vi har fortsatt utvecklas i en stadig takt och att vi på nytt kunnat öka omsättningen är en framgång med tanke på den svaga konjunkturen.

Vinsten för SSC Skellefteå, som drivs via en ekonomisk förening där SSC:s fabriker är medlemmar, var knappt 2 miljoner. Det är klart i linje med den budgeterade nivån.

– Vi får nu ytterligare tillskott till vår kassa samtidigt som vi upprätthåller vår likviditet. Det ger råg i ryggen till vår framgångsrika affärsmodell där vi genom samverkan stärker fabrikerna. Fjolåret var inget undantag, flera av fabrikerna visar resultat som placerar dem i branschens absoluta framkant.

SSC-gruppen har under den senaste fem åren befunnit sig i en period som präglats av stark tillväxt. Sedan 2005 har omsättningen ökat med 80 miljoner kronor.

– Hittills under året har vi haft en bra orderingång. Men vi ska komma ihåg att även detta är ett mycket tufft år i omvärlden med en svag konjunktur som dröjer sig kvar.

På den fortsatt tuffa marknaden har SSC under våren tagit hem sin största order någonsin. Medlemsföretag i SSC har producerat och levererat 820 dörrar, stora mängder brandklassade paneler och inredning till Stockholm Waterfront, som kommer att bli Sveriges största hotell- och kongresscenter i cityläge.

– Våra helhetserbjudanden är attraktiva på marknaden. Den bredd på specialistkompetenser vi kan visa upp gör oss unika och är en viktig förklaring till att vi kunnat klara oss så bra även under lågkonjunkturen, avslutar Peter Forsséll.

anders@cco.se