SSCs kundundersökning lovar god fortsättning

– Svaren visar en väldigt positiv trend över vad kunderna värderar hos oss. Bland de mer generella styrkorna uppskattas vår servicegrad, kvalitet och leveranssäkerhet i allt större utsträckning. Vi ser också med glädje på hur kunderna t ex använder sig mer och mer av vår hemsida, säger Peter Forsséll. I undersökningen finns också en summering av det helhetsintryck, uttryckta i värdeord, som kunderna har av SSC. Ord som ökar är bl a ”prisvärda”, ”kunniga”, ”bra produkter” och ”trevliga”. – Det är jättekul att vi upplevs bra såväl på de tekniska som de relationsskapande områdena, säger Peter Forsséll.

– Svaren visar en väldigt positiv trend över vad kunderna värderar hos oss. Bland de mer generella styrkorna uppskattas vår servicegrad, kvalitet och leveranssäkerhet i allt större utsträckning. Vi ser också med glädje på hur kunderna t ex använder sig mer och mer av vår hemsida, säger Peter Forsséll.

I undersökningen finns också en summering av det helhetsintryck, uttryckta i värdeord, som kunderna har av SSC. Ord som ökar är bl a ”prisvärda”, ”kunniga”, ”bra produkter” och ”trevliga”.

– Det är jättekul att vi upplevs bra såväl på de tekniska som de relationsskapande områdena, säger Peter Forsséll.

anders@cco.se