SSC underentreprenör till stort norskt universitetssjukhus

– Vi har jobbat gentemot flera entreprenörer parallellt. Totalt sett har det varit ett mycket stort åtagande för SSC, där vi som underentreprenörer helt och hållet svarat för installationerna av våra produkter. Först fick vi kontrakten på ca 1 400 massiva innerdörrar och specialinredningar till kvinno- och barncentret. Därefter levererade vi även inredningarna till labbcentret och neurocentret, säger Ulf Andersson, projektansvarig på SSC. Helsebygg Midt-Norge, norsk motsvarighet till ett svenskt landsting, är byggherre i projektet. SSC:s samtliga leveranser har ingått i den första av två byggfaser, varav den första slutförs under 2006 och den andra 2015. SSC:s åtagande för St…

– Vi har jobbat gentemot flera entreprenörer parallellt. Totalt sett har det varit ett mycket stort åtagande för SSC, där vi som underentreprenörer helt och hållet svarat för installationerna av våra produkter. Först fick vi kontrakten på ca 1 400 massiva innerdörrar och specialinredningar till kvinno- och barncentret. Därefter levererade vi även inredningarna till labbcentret och neurocentret, säger Ulf Andersson, projektansvarig på SSC.

Helsebygg Midt-Norge, norsk motsvarighet till ett svenskt landsting, är byggherre i projektet. SSC:s samtliga leveranser har ingått i den första av två byggfaser, varav den första slutförs under 2006 och den andra 2015. SSC:s åtagande för St Olavs Hospital är i stort sett klart. Labbcentret är i full drift och i de två andra håller man på att flytta in.

– Det har gått väldigt smidigt för vår del. Särskilt med tanke på att projektets omfattning och svårighetsgrad med flera olika produkter ställt höga krav på vår kompetens, kapacitet och leveransförmåga, säger Ulf Andersson.

_DSF6405_web

Ytterligare ett krav var att SSC kunde vara på plats större delen av tiden. – Vi etablerade ett platskontor redan i januari 2004. Med det kunde vi ta ett stort UE-ansvar redan från början vilket naturligtvis underlättat för våra beställare och även för oss själva, säger Ulf Andersson.

_DSF6384_web

Vikten av SSC:s ansvarstagande och närvaro bekräftas från beställarsidan. – Vi och SSC har haft ett bra, strukturerat och nära samarbete på projekt- och arbetsledningsnivå, där vi i princip delat arbetsplatskontor under 1,5 års tid. En viktig detalj är att vi hela tiden fått ha en och samma kontaktperson. Sammantaget har det här varit betydelsefullt för kontinuiteten. Det har gjort samarbetet både enklare, effektivare och trevligare, säger Kristian Kårstad, arbetschef vid Skanska AS.

Förutom flexibiliteten och resursstyrkan att kunna närvara i realtid bidrog även historiken till att SSC valdes. – Naturligtvis spelade vår stora erfarenhet av offentliga byggnader och miljöer in. Med St Olavs Hospital har vi fått ytterligare en mycket bra referens, avslutar SSC:s Ulf Andersson.

anders@cco.se