SSC Trätrappor gör investering i mångmiljonklassen

– Det känns väldigt glädjande och går helt i linje med vår mycket positiva utveckling de senaste åren. I Sverige har dels byggmarknaden stärkts generellt, dessutom har det växande intresset för inredning och design medfört en starkt växande efterfrågan på våra exklusivare trappmodeller, säger Bengt Lindgren, VD för SSC Trätrappor. Och man växer även utomlands. Exporten utgör ca 40 % av SSCs omsättning och det är framförallt i Norge och Danmark som företaget ökat mest de senaste åren. – Sammantaget gör det här att vi nått taket i vår produktionskapacitet, säger Bengt Lindgren. Därför tog företagets styrelse nyligen det historiska…

IMG_1485– Det känns väldigt glädjande och går helt i linje med vår mycket positiva utveckling de senaste åren. I Sverige har dels byggmarknaden stärkts generellt, dessutom har det växande intresset för inredning och design medfört en starkt växande efterfrågan på våra exklusivare trappmodeller, säger Bengt Lindgren, VD för SSC Trätrappor.

Och man växer även utomlands. Exporten utgör ca 40 % av SSCs omsättning och det är framförallt i Norge och Danmark som företaget ökat mest de senaste åren.
– Sammantaget gör det här att vi nått taket i vår produktionskapacitet, säger Bengt Lindgren.
Därför tog företagets styrelse nyligen det historiska investeringsbeslutet. Industrilokalerna i Norsjö kommer att byggas ut med 3000 m2, planerad byggstart är sommaren 2008. Till detta kommer alltså även maskininvesteringar som genomförs de tre närmaste åren. Bland annat ytterligare en toppmodern lackeringslinje
kommer att ta stor del av utbyggnaden i anspråk. Men även andra delar av fabriken kommer att byggas ut för att möjliggöra framtida expansion.

Och vissa marknadstrender är speciellt påtagliga och intressanta för det framgångsrika företaget.
– Vi ser bl a tydligt hur allt fler framförallt villaägare byter ut sina gamla trappor mot nya och moderna trappor för att på så sätt ge ett lyft åt hela huset.

SSC Trätrappor möter den här utvecklingen genom sitt unikt breda och flexibla modellprogram. Redan idag består företagets leveranser nästan uteslutande av kundunika trappor.
– Genom dessa investeringar kan vi möta den här och andra trender ännu kraftfullare och på så sätt stärka vår ledande position, avslutar Bengt Lindgren.

anders@cco.se