SSC starkare än någonsin på danska trappmarknaden

Danmark_200709-065
Michael Frandsen, Bo Möller Andersson och Peter Ravn från Wood-Step.

– Det stämmer. Danskarna ligger mycket långt framme designmässigt. Nya idéer om formgivning och material kommer ofta från andra sidan sundet. Att vi är nära och kan ta del av den utvecklingen gynnar förstås alla våra andra kunder, säger Johan Jonsson, säljare och ansvarig för danska marknaden.

Det ligger ett mångårigt och långsiktigt arbete – och samarbete – bakom expansionen. Ända sedan tidigt 1980-tal har SSC jobbat med export till Danmark, och sedan början av 90-talet med samarbetspartnern och återförsäljaren Wood-Step.

– Vi har en väldigt bra och nära samverkan där de nyttjar vår kapacitet och kompetens när det gäller tillverkningen. Wood-Step har själva växt kraftigt och är idag nära 20-talet medarbetare. Förutom huvudkontoret på Jylland har de för en tid sedan också öppnat ett kontor på Själland, där Köpenhamnsområdet just nu växer mycket kraftigt, säger Johan.

För att få SSCs trappor på plats har Wood-Step en väl utbyggd montageorganisation. Och även härifrån inhämtar SSC värdefull kunskap.
– Deras montagekompetens är mycket hög. Vi träffas därför så ofta vi kan och utbyter tankar, idéer samt lär oss av varandra, vilket i slutändan gagnar alla våra andra trappkunder. Inte minst tack vare att vi med montagekunnandet höjer totalkvaliteten och optimerar totalekonomin för kunderna, säger Johan.

SSCs levererar trappor över hela Skandinavien, där just danska marknaden skiljer ut sig i så måtto att alla affärer – till såväl privatpersoner som entreprenörer – går via återförsäljaren. Något som Johan ser positivt på:
– Det visar att vi är lyhörda och har lätt att anpassa oss till olika behov och marknadsförutsättningar. Det, förutom vår egen kapacitet och kompetens, har också varit viktigt för att uppnå den position vi har idag som Nordens största tillverkare av trätrappor, avslutar Johan.

anders@cco.se