SSC Öhn flyttar verksamheten till Sävar Snickeri.

I månadsskiftet februari/mars kommer SSC Öhns Snickeri att flytta och bedriva verksamheten tillsammans med Sävar Snickeri och Sävar Metall. Det är ett led i en plan att effektivisera företagens arbetsprocesser och utveckla produktportföljen. Magnus Eriksson, Platschef på SSC Öhns Snickeri berättar: – Vi tror att det finns stor utvecklingspotential med flytten. Genom att alla verksamheterna hamnar under samma tak så får vi möjlighet att vidareutveckla våra produkter och komplettera varandra kompetensmässigt. Själva flytten blir en ordentlig omställning då man varit i samma lokaler sedan sjuttiotalet men man är definitivt positiv till flytten då den innebär stora möjligheter att fortsätta utvecklas.…

I månadsskiftet februari/mars kommer SSC Öhns Snickeri att flytta och bedriva verksamheten tillsammans med Sävar Snickeri och Sävar Metall. Det är ett led i en plan att effektivisera företagens arbetsprocesser och utveckla produktportföljen.

Magnus Eriksson, Platschef på SSC Öhns Snickeri berättar: – Vi tror att det finns stor utvecklingspotential med flytten. Genom att alla verksamheterna hamnar under samma tak så får vi möjlighet att vidareutveckla våra produkter och komplettera varandra kompetensmässigt.

Själva flytten blir en ordentlig omställning då man varit i samma lokaler sedan sjuttiotalet men man är definitivt positiv till flytten då den innebär stora möjligheter att fortsätta utvecklas. Sävar Snickeri förfogar över 5 000 kvm i modern produktionsmiljö vilken kommer rymma alla tre företagen och ges möjlighet till tillväxt.

VD Fredrik Söderlund avslutar, – Det känns otroligt spännande. Vi ser fram emot detta kliv och kommer att bli stärkta av det.

anders@cco.se