SSC levererar till ett av Europas största sjukhus

– Det är extra inspirerande för oss att våra erfarenheter tas till vara, säger Einar Söderström, säljare på SSC. Vi talar dessutom om flera dimensioner av erfarenhet. Dels det rent produktmässiga som i Sahlgrenskas fall utgörs av diskar och ett stort antal – ca 2 000 – skåp. Men också om hur SSCs långa och breda erfarenhet medverkar till att skapa ett slutresultat med högre kvalitet. Projektet är en totalentreprenad där entreprenören Peabs rambeskrivning styr mot en högt uppsatt, övergripande kvalitetsnivå. Här har SSC löpande funnits med för att delge sina spetskunskaper när det gäller specialinredningarna. – Vi har suttit…

SSC_Sahlgrenska_diskar-03

– Det är extra inspirerande för oss att våra erfarenheter tas till vara, säger Einar Söderström, säljare på SSC.

Vi talar dessutom om flera dimensioner av erfarenhet. Dels det rent produktmässiga som i Sahlgrenskas fall utgörs av diskar och ett stort antal – ca 2 000 – skåp. Men också om hur SSCs långa och breda erfarenhet medverkar till att skapa ett slutresultat med högre kvalitet.

Projektet är en totalentreprenad där entreprenören Peabs rambeskrivning styr mot en högt uppsatt, övergripande kvalitetsnivå. Här har SSC löpande funnits med för att delge sina spetskunskaper när det gäller specialinredningarna.

– Vi har suttit tillsammans med beställaren, Västfastigheter AB, och entreprenören, och diskuterat oss fram till de bästa lösningarna, säger SSCs Einar Söderström.

– Det stämmer, under upphandlingen utgick vi från arkitektens gestaltnings- och detaljritningar som vi grundade vårt kontrakt med SSC på. I samarbete med SSC och vårt montageföretag detaljstuderade vi dessa och identifierade motstridigheter, kvalitetsförbättringar samt montageförenklingar, säger Peabs inköpsansvarige Mats Swenson.

– Under två dagars besök hos SSCs producent analyserade vi även logistik, montagedetaljer och andra förbättringar på uppbyggda provmoduler. Med detta som grund presenterade vi för Västfastigheter ett antal förbättringar och identifierade eventuella framtida underhållsproblem. Vi använde oss av fotomaterial från fullskaleproven för att åskådliggöra detaljer och förändringsförslag, fortsätter Mats.

När nu leveranser och montage påbörjats ser Mats flera konkreta fördelar tack vare det nära och noggranna samarbetet.

– Bland annat har vi i många fall kunnat reducera montagetiderna med 50-60 %. De samordnade transporterna har också gett oss klara logistikfördelar på arbetsplatsen. Eventuella reklamationer kan lösas snabbt och enkelt tack vare att vi koncentrerat inköpen hos SSC. Och framförallt har vi fått den kvalitet som vi förväntat oss, avslutar Peabs Mats Swenson.

anders@cco.se