SSC leverer spesialinnredninger til Göteborgs Stadsbibliotek

Oppdragsgiver er Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Enhetssjefen på Stadsbiblioteket, Jill Danielsson, forteller om de strenge kravene som ble stilt til snekkerileverandøren: – Når det gjelder en 1960-tallsbygning som dette, finnes det generelt viktige arkitektoniske verdier vi må bevare, noe som selvsagt også omfatter innredningene. – Under prosjektet er det også viktig at kommunikasjonen mellom arkitekten og leverandøren fungerer. Ikke minst når virkeligheten gjør seg gjeldende og man må inngå kompromisser og gjøre modifiseringer. Produktenes slitestyrke og kvalitet har også stor betydning siden Stadsbiblioteket besøkes av rundt 4000 mennesker hver dag, sier Jill Danielsson. – SSC er jo dessuten kjente og…

Oppdragsgiver er Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Enhetssjefen på Stadsbiblioteket, Jill Danielsson, forteller om de strenge kravene som ble stilt til snekkerileverandøren:

– Når det gjelder en 1960-tallsbygning som dette, finnes det generelt viktige arkitektoniske verdier vi må bevare, noe som selvsagt også omfatter innredningene.

– Under prosjektet er det også viktig at kommunikasjonen mellom arkitekten og leverandøren fungerer. Ikke minst når virkeligheten gjør seg gjeldende og man må inngå kompromisser og gjøre modifiseringer. Produktenes slitestyrke og kvalitet har også stor betydning siden Stadsbiblioteket besøkes av rundt 4000 mennesker hver dag, sier Jill Danielsson.

– SSC er jo dessuten kjente og har mange gode referanser, ikke minst når det gjelder andre bibliotekprosjekter, noe som var en trygghet for oss som oppdragsgiver, sier Jill Danielsson.

Hos SSC er man selvsagt glad for å bli valgt nok en gang i kulturelle sammenhenger.

– Det er like ærefullt som inspirerende. Det er dessuten et prosjekt der vi får vist oss fra våre beste sider med alt fra produkt- og monteringskunnskap til samordningskompetanse, sier Maria Fjellström, selger i SSC.

anders@cco.se