SSC kliver in på finska marknaden

Tidigare har SSC enbart haft en återförsäljare i Finland för sina vindstrappor. Nu blir det en bredare satsning med en stark och väletablerad samarbetspartner. Denne partner är företaget Huippuu OY, med sätet i Rovaniemi. – Det handlar om ett agentavtal där Huippuu ska sälja våra snickeriprodukter främst gentemot den finska objektsmarknaden. I första vågen inriktar vi oss på specialinredningar och sedan kommer vi successivt att erbjuda fler produkter, berättar Peter Forsséll. Kulturella skillnader och en språkbarriär Att den finska marknaden inte fungerar på samma sätt som den svenska har ställt till det för många svenska företag som velat exportera till…

Tidigare har SSC enbart haft en återförsäljare i Finland för sina vindstrappor. Nu blir det en bredare satsning med en stark och väletablerad samarbetspartner. Denne partner är företaget Huippuu OY, med sätet i Rovaniemi.
– Det handlar om ett agentavtal där Huippuu ska sälja våra snickeriprodukter främst gentemot den finska objektsmarknaden. I första vågen inriktar vi oss på specialinredningar och sedan kommer vi successivt att erbjuda fler produkter, berättar Peter Forsséll.

Kulturella skillnader och en språkbarriär

Att den finska marknaden inte fungerar på samma sätt som den svenska har ställt till det för många svenska företag som velat exportera till grannlandet i öster.
– För en få effektiv bearbetning är det viktigt att ta hänsyn till de existerande kulturella skillnaderna och det gäller också att ta sig igenom språkbarriären, säger Peter Forsséll.

Tidigare har det funnits ett visst motstånd inom den finska byggbranschen mot att köpa utländska produkter.
– Men efter Finlands inträde i EU har detta successivt ändrats och nu vet vi att man med öppna armar välkomnar utländsk konkurrens när det gäller snickeriprodukter, säger Erkki Suhanko, försäljningschef för Huippuu.

Många hotellbyggen

Erkki Suhanko är övertygad om att SSC:s produktportfölj kommer att dra till sig ett stort intresse från finska byggherrar, arkitekter och byggföretag.
– Det finns inte många finska tillverkare som har ett lika brett sortiment av snickeriprodukter som SSC, berättar Erkki Suhanko.

Prognoserna för byggandet i Finland pekar uppåt och för 2011 räknar man med en ökning av byggvolymen med cirka tio procent.
– Bland annat kommer det att uppföras en del större hotell och restauranger i mellersta och södra Finland. Här passar SSC:s högkvalitativa produkter in som hand i handske, avslutar, Erkki Suhanko.

anders@cco.se