SSC har förnyat sitt exportcertifikat

För att exportera produkter till Ryssland behöver producenten ett certifikat som utfärdas av den statliga myndigheten ”Gosststandart of Russia”. Certifikatet skall säkerställa att importerade produkter uppfyller Rysk kvalité, säkerhet och miljökrav. Kravet på Exportcertifikat gäller alla produkter som importeras till Ryssland och den som vill läsa mera om detta hittar information på www.gost.ru. Då Snidex gamla certifikat behövde förnyas fick vi besök av två myndighetspersoner i slutet av maj som gick igenom Snidex produktion. Efter det att vi kompletterat en del dokument som saknades fick vi idag vårt förnyade exportcertifikat. Tidigare certifikat har endast varit giltiga i 1 år men…

För att exportera produkter till Ryssland behöver producenten ett certifikat som utfärdas av den statliga myndigheten ”Gosststandart of Russia”.
Certifikatet skall säkerställa att importerade produkter uppfyller Rysk kvalité, säkerhet och miljökrav. Kravet på Exportcertifikat gäller alla produkter som importeras till Ryssland och den som vill läsa mera om detta hittar information på www.gost.ru.

Då Snidex gamla certifikat behövde förnyas fick vi besök av två myndighetspersoner i slutet av maj som gick igenom Snidex produktion. Efter det att vi kompletterat en del dokument som saknades fick vi idag vårt förnyade exportcertifikat.

Tidigare certifikat har endast varit giltiga i 1 år men denna gång har vi lyckats få ett treårigt certifikat.

Text: Ulf Rosenius

anders@cco.se