SSC-gruppen inför en gemensam kanal för felanmälningar

Utifrån dessa förutsättningar har nu SSC-gruppen tagit ett viktigt steg för att ytterligare förbättra servicen, kvaliteten och kundtryggheten vid felanmälningar. ”Från och med nu har vi en enda kontakt. På telefon är det 0910-72 59 44 som gäller och för e-postadressen felanmalan@sscgroup.se som också kan nås via ett formulär på vår hemsida”, säger Peter Forsséll, VD för SSC Skellefteå AB. ”Det här innebär att vi effektiviserar och kvalitetssäkrar ännu en process. När kunden gör sin anmälan får han eller hon ett ärendenummer som hänger med hela vägen från utredning till uppföljning”, berättar Peter. Den nya optimerade hanteringen av felanmälningar är…

Utifrån dessa förutsättningar har nu SSC-gruppen tagit ett viktigt steg för att ytterligare förbättra servicen, kvaliteten och kundtryggheten vid felanmälningar.

”Från och med nu har vi en enda kontakt. På telefon är det 0910-72 59 44 som gäller och för e-postadressen felanmalan@sscgroup.se som också kan nås via ett formulär på vår hemsida”, säger Peter Forsséll, VD för SSC Skellefteå AB.

”Det här innebär att vi effektiviserar och kvalitetssäkrar ännu en process. När kunden gör sin anmälan får han eller hon ett ärendenummer som hänger med hela vägen från utredning till uppföljning”, berättar Peter.

Den nya optimerade hanteringen av felanmälningar är en viktig del av SSC:s hela kvalitetsarbete och har gjorts ur ett strikt kundperspektiv.

”Vi vill ta fram mervärden för kunderna i alla våra processer. I de här fallen handlar det mycket om tydlighet, trygghet och ordning och reda. Precis som i övriga delar av vår verksamhet bygger även den här hanteringen på vår förmåga att föra en nära och effektiv kunddialog med korrekta och snabba analyser och svar. Nu har vi skapat en rationell systematik som stöder detta detta, vilket naturligtvis känns bra – bra både för oss och för kunderna”, avslutar Peter Forsséll.

anders@cco.se