SSC får rekordstor order till St Olavs Hospital i Norge

Totalt sett är St Olavs Hospital ett mycket stort projekt för byggherren Helsebygg Midt-Norge. Det spänner över mer än 10 år och omfattar en sammanlagd investeringsbudget på uppemot 10 miljarder SEK. Just nu involverar byggprojektet totalt ca 600-700 människor, och bara om någon månad kommer den siffran att ha fördubblats. Huvudentreprenör i fas 2 är NCC AS, som samarbetar med med SSC och övriga underleverantörer enligt ett nytt, speciellt samverkansavtal. – Det stämmer. Med det här avtalet får vi ett utökat ansvar när det gäller såväl att säkra kvaliteten som att hålla kostnadsramar. Avtalet medförde också att vi utsattes för…

_DSF7650Totalt sett är St Olavs Hospital ett mycket stort projekt för byggherren Helsebygg Midt-Norge. Det spänner över mer än 10 år och omfattar en sammanlagd investeringsbudget på uppemot 10 miljarder SEK. Just nu involverar byggprojektet totalt ca 600-700 människor, och bara om någon månad kommer den siffran att ha fördubblats. Huvudentreprenör i fas 2 är NCC AS, som samarbetar med med SSC och övriga underleverantörer enligt ett nytt, speciellt samverkansavtal.

– Det stämmer. Med det här avtalet får vi ett utökat ansvar när det gäller såväl att säkra kvaliteten som att hålla kostnadsramar. Avtalet medförde också att vi utsattes för ännu hårdare konkurrens i upphandlingsskedet, både från Europa och Asien, säger Ulf Andersson, projektansvarig på SSC.

Även själva produkterna är speciella för SSC. Men levererar dels 40-talet specialritade arbetsstationer inklusive diskar, panelbeklädda bakväggar och skåp till ytterligare tre centran, samt även 50 specialanpassade expeditionsdiskar.
– Noterbart är att vi bl a jobbar med det relativt nya, skiktlimmade materialet Plexwood som ger ett mycket snyggt och spännande utseende, säger Ulf Andersson.

Kontraktet är i form av underentreprenad, vilket innebär att SSC även ansvarar för montaget. Byggstart för SSC skedde i oktober 2007 och under hösten 2008/09 skall man vara klara.
– Huvuddelen av projektledningen driver vi från Skellefteå men vi kommer tidvis också att finnas ute på plats, påpekar Ulf.

Anders Anderson på NCC AS är en av dem som följer upp alla underentreprenörers och leverantörers åtaganden under fas 2. Kontakterna sker enligt konceptet ”trimmat byggeri” med avstämningsmöten i intervaller om 6, 3 och 1 vecka innan leveranserna är genomförda. Totalt handlar det om ca 15-20 underleverantörer som var och en måste leverera/ montera ”just in time” för att hela projektet ska fortgå enligt planeringen.

_DSF7652
Totalt 90 st receptionsdiskar är beställda till St Olavs.

– Precis, vi måste få leveranserna i exakt rätt tid eftersom avvikelser får sådana stora följdverkningar för hela projektet. Här är kommunikationen och mellan oss och SSC varit ett föredömligt exempel. Den har varit rak och öppen vilket gjort att både deras leveranser och montage förlöpt i stort sett problemfritt. Personligen är detta också första gången jag jobbar gentemot SSC, och under den här korta tiden vi samarbetat har de verkligen lyckats skapa förtroende, säger Anders.

Övergripande i St Olavs-projektet ställs höga krav på att miljöerna ska skapa funktionella fördelar för både patienterna och personalen.
– Man har hela tiden krävt innovativa lösningar som på ett nytt sätt uppfyller patienternas behov av närhet och omsorg. Och som dessutom möter personalens krav på effektiv och flexibel arbetsmiljö. Det är naturligtvis väldigt hedrande och inspirerande att vi valts ut och därigenom anses vara en leverantör som kan bidra till att uppnå de här högt ställda ambitionerna, avslutar SSCs Ulf Andersson.

anders@cco.se