SCC Lindvalls tyngsta maskininvestering någonsin

”Den här investeringen är kronan på verket för vår tillverkning av brand- och ljudklassade paneler av den typ vi levererat till prestigeprojekt som Stockholm Waterfront. Med nya 10-tonsmaskinen tar vi framförallt ytterligare steg när det gäller profilfräsningen och akustikborrningen”, säger Mats Lindvall, VD och ägare.

Jämsides med nya NC-maskinen håller företaget på att implementera en ny UV-lina som komplement till den befintliga sprutautomatlinjen. Detta betyder att man kommer att kunna ytbehandla både få- och flerstycksvolymer lika smidigt.

Lika påtaglig är flexibiliteten hos den heltäckande maskinparken för både skivmaterial och massivträ, där de tre NC-maskinerna säkerställer korta ledtider och parallellkörning av flera objekt samtidigt. Till detta ska läggas att man även infört nya arbetssätt som också bidragit till ökad kapacitet.

”Vi har lyft stor del av det traditionella specialsnickarjobbet till våra beredare. Med hjälp av Cad/Cam ritar, konstruerar de och skapar färdiga program till den NC-maskin som är mest lämpad för den aktuella bearbetningen. Detta nya arbetssätt har möjliggjort en volymökning på 27 procent de tre senaste åren – med bibehållen personalstyrka”, säger Mats Lindvall.

Trots alla nyinvesteringar värderar dock Mats den samlade kompetensen inom företaget och hela SSC-gruppen mest. ”Kunnandet är det som gör oss riktigt unika – delaktigheten och engagemanget genom hela processen från införsäljning tills produkten är inmonterad och klar. Ett kvitto är inte minst att vi lyckats hålla vårt årliga tillväxtmål på 10 procent över tid. Det känns jättebra”, avslutar Mats Lindvall.

Läs mer om SSC Lindvalls

2480_webb 2242_webb 2249_webb

anders@cco.se