Produktnyheter förstärker SSCs ledarposition i Fönstersverige

”Det är viktigt för oss att hela tiden ha en aktiv produktutveckling, såväl för att möta efterfrågan som för att tillföra nya fördelar. I rollen som ledande aktör både vill och ska vi ligga i framkant”, säger Ulf Rosenius, säljare på SSC. Den nya skjutdörren, som är anpassad för balkonger och terrasser, är ett bra exempel på den här utvecklingsstrategin. SSC såg först behoven på sin exportmarknad och insåg snabbt att produkten skulle väcka intresse även i Sverige. ”Bland fördelarna märks det stora ljusinsläppet, vi tillverkar skjutdörren både i enkelt och dubbelt utförande. Dessutom gör funktionen att fler värdefulla kvadratmetrar…

3712

”Det är viktigt för oss att hela tiden ha en aktiv produktutveckling, såväl för att möta efterfrågan som för att tillföra nya fördelar. I rollen som ledande aktör både vill och ska vi ligga i framkant”, säger Ulf Rosenius, säljare på SSC.

Den nya skjutdörren, som är anpassad för balkonger och terrasser, är ett bra exempel på den här utvecklingsstrategin. SSC såg först behoven på sin exportmarknad och insåg snabbt att produkten skulle väcka intresse även i Sverige.
”Bland fördelarna märks det stora ljusinsläppet, vi tillverkar skjutdörren både i enkelt och dubbelt utförande. Dessutom gör funktionen att fler värdefulla kvadratmetrar på balkonger och terrasser kan utnyttjas. Hela skjutdörren kan också enkelt vickas inåt och ställas i vädringsläge”, påpekar Ulf.

Målmedveten och snabb produktutveckling

En likadan vädringsfunktion har det nya enkelbågefönstret i trä/aluminium och med de båda nyheterna har SSCs fönstersortiment blivit ännu mer komplett.
”Lika viktigt som den ständiga aktiviteten i produkt-utvecklingen är vår förmåga att snabbt komma till skott. Tack vare tajt samarbete och korta beslutsvägar mellan säljorganisationen och fabrikerna inom SSC kan vi hålla ett ovanligt högt tempo”, säger Ulf Rosenius.

Ulf poängterar också SSCs roll som bollplank, problemlösare och kunskapsbank:
”För oss handlar det om betydligt mer än att tillverka och leverera själva hårdvaran. Ta till exempel kvalitet, där vi inbegriper i stort sett alla processer – från första kontakten till slutlig leverans och montage. Det är viktigt att våra säljare kan erbjuda hög kvalitet även på all information till kunden, så att han eller hon kan göra rätt bedömningar.”

Ledande kvalitet, flexibilitet och prestanda

Processövergripande kvalitetssäkring, som SSC införlivat i sitt specialanpassade kvalitetssystem, borgar också för en hög leveranssäkerhet, där man kommer allt närmare maximala 100 procent. Lika betydelsefull är den problemlösarförmåga som SSC, tack vare sin erfarenhet, ofta kan serva kunderna med.
”Vi bistår med handfast kunskap till arkitekter och byggare. Produkterna måste ’lira med’ allt från övriga fasadbeklädnader och glas- och väggpartier till ventilationssystem. Med vår produktbredd och spetskompetens hjälper vi till att spara tid, möda och pengar”, säger Ulf.

Prestandan är förstås också viktig. Man ligger i framkant både när det gäller ljud- och U-värden. Och för att nå ännu längre samarbetar SSC kontinuerligt med såväl glasleverantörer som ledande forskningsinstitut.
”Summan av kvaliteten, flexibiliteten och prestandan gör SSC unika i fönstersverige. Det är också den här sammanlagda styrkan som gör att vi kan genomföra komplexa projekt – och vara med och stötta kunderna hela vägen – på ett bra sätt”, avslutar Ulf Rosenius.

anders@cco.se