Produkter i trä ett hållbarare val

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Men det finns förstås fler anledningar till att välja trä. Det är ett härligt material att arbeta med, det är enkelt att underhålla och ger en vacker, varm och ombonad känsla överallt där det används. Du som arkitekt eller byggherre som väljer träprodukter spelar också en viktig roll. För när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljöfördelar. Träprodukter som t ex dörrar, fönster, paneler och inredning har lägre energiförbrukning och avger lägre koldioxidutsläpp än något annat material.…

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Men det finns förstås fler anledningar till att välja trä. Det är ett härligt material att arbeta med, det är enkelt att underhålla och ger en vacker, varm och ombonad känsla överallt där det används. Du som arkitekt eller byggherre som väljer träprodukter spelar också en viktig roll. För när du väljer trä, väljer du också ett material med en hel rad miljöfördelar.

Träprodukter som t ex dörrar, fönster, paneler och inredning har lägre energiförbrukning och avger lägre koldioxidutsläpp än något annat material. Alla produkter i trä minskar miljöbelastningen under hela sin livstid. Ju fler gånger träet dessutom kan återvändas desto längre blir effekten av kolsänkan. När sedan träprodukterna har gjort sitt finns all energi som lagrats genom sol och fotosyntes kvar i materialet. Energi som då kan användas för uppvärmning eller elproduktion genom att träet förbränns och blir till elkraft och värme för våra hus.. Det är först då som koldioxiden återförs till kretsloppet. Under tiden har många nya träd planterats och bundit mängder med CO2 medan de vuxit upp.

Skogen växer

Den svenska skogen är unik. Idag har de flesta länder i Europa lite skog kvar medan här i Sverige har mängden virke (som finns i skogen) ökat och är idag dubbelt så stor som för 100 år sedan. Tillväxten i våra skogar är alltså större än uttaget. Det beror framförallt på krav på återplantering vilket infördes redan i början av 1900­-talet genom Sveriges första skogsvårdslag.

Att vi använder skogen är bra på flera sätt. Den största effekten uppnås när trä blir produkter som kan ersätta andra, mer klimat­påverkande alternativ som t ex stål och betong. I Sverige är vi mycket duktiga på att använda trä och använder nästan fem gånger så mycket trä per invånare jämfört med övriga Europa.

Därför är det bra att använda trä

  • Använda träprodukter är bra klimatet, det ökar effekten av kolsänkan och minskar halten CO2 i atmosfären
  • Trä är förnybart
  • Trä har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något annat byggnadsmaterial
  • Trä är lätt att materialåtervinna
  • Träprodukterna fungerar som kolsänka under hela sin livstid
  • Trä har mycket goda värmeisolerande egenskaper
  • Sist men inte minst, trä är vackert
anders@cco.se