Omfattande och teknikledande SSC-investeringar skapar nya och större kundfördelar

– Det är ett investeringsprogram genom hela SSC:s processkedja med starkt marknadsfokus. Den självklara utgångspunkten har därför varit har vi hur vi kan ge kunderna ännu större och tydligare fördelar, säger VD Peter Forsséll. – Samtidigt ger flera delar av satsningen oss en högre produktionskapacitet och bereder väg för fortsatt tillväxt för SSC. Flera av investeringarna kommer också att förbättra kostnadseffektiviteten vilket både vi och kunderna tjänar på. På central nivå har nya ekonomi- och CRM-system redan sjösatts för att möjliggöra ännu bättre styrning, uppföljning samt skapa en plattform för process- och metodutveckling. Satsningar görs också på att effektivisera informationsöverföringen…

– Det är ett investeringsprogram genom hela SSC:s processkedja med starkt marknadsfokus. Den självklara utgångspunkten har därför varit har vi hur vi kan ge kunderna ännu större och tydligare fördelar, säger VD Peter Forsséll.
– Samtidigt ger flera delar av satsningen oss en högre produktionskapacitet och bereder väg för fortsatt tillväxt för SSC. Flera av investeringarna kommer också att förbättra kostnadseffektiviteten vilket både vi och kunderna tjänar på.
På central nivå har nya ekonomi- och CRM-system redan sjösatts för att möjliggöra ännu bättre styrning, uppföljning samt skapa en plattform för process- och metodutveckling. Satsningar görs också på att effektivisera informationsöverföringen från försäljningsprocessen till produktionen med hjälp av ny, avancerad teknologi.

20130923_klingan_049_rev_webb

Ett exempel är producentföretaget SSC Klingan som investerat i en helt ny produktionslina med den senaste, intelligenta CNC-tekniken. Förenklat uttryckt en teknologi som möjliggör att maskinerna ”kan prata med varandra”. Första steget som nu genomförts består av en optimeringskap och CNC-maskin som första respektive sista station i den nya linjen.
– Detta innebär att vi nu som första företag i världen i vår storlek kommer att kunna styra delar av produktionsflödet med hjälp av streckkoder där maskinerna lämnar över, ”ställer in sig” och kan jobba själva upp till 60 minuter utan övervakning, säger Staffan Hällgren, VD på SSC Klingan.

20130923_klingan_028_webb

Ytterligare rationaliseringsvinster finns att hämta i införandet av SSC:s nya produktkonfigurator. Här är SSC Klingan pilotaktörer med syfte att kunna använda informationen hela vägen genom produktionen.
– Genom att optimera informationsflödet kommer vi att kunna minska led- och ställtider avsevärt, säger Staffan Hällgren.
– Övergripande för SSC är dessa satsningar ett led i att förstärka vår position som marknadsledare. Ju effektivare processer vi har, desto mer tid och resurser kan koncentreras till vår förmåga att skapa lösningar, producera, leverera och kvalitetssäkra. Det vill säga det som kunderna värdesätter mest hos oss som objektspecialist, avslutar VD Peter Forsséll.

anders@cco.se