Omfattende og teknisk ledende SSC-investeringer skaper nye og større kundefordeler

– Det er et investeringsprogram gjennom hele prosesskjeden til SSC med sterkt markedsfokus. Det åpenbare utgangspunktet har derfor vært hvordan vi kan gi kundene enda større og tydeligere fordeler, sier adm. dir. Peter Forsséll. – Flere deler av satsingen gir oss dessuten en høyere produksjonskapasitet og baner vei for fortsatt vekst i SSC. Flere av investeringene vil også forbedre kostnadseffektiviteten, noe både vi og kundene tjener på. På sentralt nivå har vi allerede implementert nye økonomi- og CRM-systemer for å oppnå enda bedre styring og oppfølging samt skape en plattform for prosess- og metodeutvikling. Det satses også på å effektivisere…

– Det er et investeringsprogram gjennom hele prosesskjeden til SSC med sterkt markedsfokus. Det åpenbare utgangspunktet har derfor vært hvordan vi kan gi kundene enda større og tydeligere fordeler, sier adm. dir. Peter Forsséll.
– Flere deler av satsingen gir oss dessuten en høyere produksjonskapasitet og baner vei for fortsatt vekst i SSC. Flere av investeringene vil også forbedre kostnadseffektiviteten, noe både vi og kundene tjener på.
På sentralt nivå har vi allerede implementert nye økonomi- og CRM-systemer for å oppnå enda bedre styring og oppfølging samt skape en plattform for prosess- og metodeutvikling. Det satses også på å effektivisere informasjonsoverføringen fra salgsprosessen til produksjonen ved hjelp av ny, avansert teknologi.

20130923_klingan_049_rev_webb

Ett eksempel er produksjonsselskapet SSC Klingan, som har investert i en helt ny produksjonslinje med den nyeste intelligente CNC-teknologien. Det er forenklet sagt en teknologi som gjør at maskinene ”kan snakke med hverandre”. Det første trinnet, som nå er gjennomført, består av en optimeringskapp og en CNC-maskin som første eller siste stasjon i den nye linjen.
– Dette innebærer at vi nå som første selskap i verden av vår størrelse vil kunne styre deler av produksjonsflyten ved hjelp av strekkoder der maskinene overleverer, ”stiller seg inn” og kan jobbe selv i opptil 60 minutter uten overvåkning, sier Staffan Hällgren, adm. dir. i SSC Klingan.

20130923_klingan_028_webb

Vi kan hente ytterligere rasjonaliseringsgevinster gjennom innføringen av SSCs nye produktkonfigurator. Her er SSC Klingan pilotaktører når det gjelder å kunne bruke informasjonen hele veien gjennom produksjonen.
– Ved å optimere informasjonsflyten vil vi kunne redusere lede- og dødtider betydelig, sier Staffan Hällgren.
– For SSC er denne satsingen et ledd i å styrke posisjonen som markedsledere. Jo mer effektive prosesser vi har, desto mer tid og ressurser kan vi bruke til å skape løsninger, produsere, levere og kvalitetssikre. Det vil si det som kundene setter mest pris på hos oss som objektspesialist, sier adm. dir. Peter Forsséll.

anders@cco.se