Objektspecial: Stockholm Waterfront, McDonalds och Pizza Hut

– Vi sökte efter en entreprenör som hade rätt pris och kapacitet att klara ett så omfattande arbete och det hade SSC, säger Bengt Strandlund, produktionschef vid Peab Sverige AB, totalentreprenör för kontoren och utförandeentreprenör för hotellet och kongresslokalen i bygget av Stockholm Waterfront. Så befriande enkelt kan man uttrycka de kundfördelar och den expertis som SSC tillförde i detta jätteprojekt. Och visst handlade det om en betydande kompetens och kapacitet. I projektet levererade och monterade SSC allt från mängder av dörrar (över 800 st) till brandklassade paneler, specialinredningar, kaffestationer och receptionsdiskar. I Waterfront-projektet var ambitionsnivån gällande kvaliteten på utförandet…

– Vi sökte efter en entreprenör som hade rätt pris och kapacitet att klara ett så omfattande arbete och det hade SSC, säger Bengt Strandlund, produktionschef vid Peab Sverige AB, totalentreprenör för kontoren och utförandeentreprenör för hotellet och kongresslokalen i bygget av Stockholm Waterfront.

Så befriande enkelt kan man uttrycka de kundfördelar och den expertis som SSC tillförde i detta jätteprojekt. Och visst handlade det om en betydande kompetens och kapacitet. I projektet levererade och monterade SSC allt från mängder av dörrar (över 800 st) till brandklassade paneler, specialinredningar, kaffestationer och receptionsdiskar.

I Waterfront-projektet var ambitionsnivån gällande kvaliteten på utförandet och finishen mycket hög med många speciallösningar. Dit hörde allt från inbyggd belysning till spännande kombinationer av glas och trä. Om resultatet säger byggherren Jarl Asset Managements projektchef Torbjörn Berglund:

– Det som besökare och gäster lägger märke till är ju ytskiktet och i det här fallet är detta i toppskick tack vare SSC:s insats. De har dessutom hela tiden ställt upp för oss och löst alla problem på ett fantastiskt bra sätt. SSC är våra ”hjältar” i det här bygget.

Flexibilitet blir allt viktigare egenskaper hos den som vill nå upp till epitetet objektspecialist. Speciellt i större renoveringsprojekt måste leverantören kunna dela upp sitt jobb – starta och stoppa och starta om igen – så att kunden inte tappar intäkter. Det här var tydligt när McDonalds renoverade ett antal restauranger.

– Restaurangägaren vill ju hålla öppet i så stor utsträckning som möjligt under renoveringen så därför måste jobbet ske i etapper, säger Ingemar Fredberg, vd hos totalentreprenören Fredbergs.

Fredbergs var mycket nöjda med SSC:s leveranser av spetsprodukten brandklassade paneler, med en speciell skyddsbehandling som ger en närmast unikt hög brandteknisk kvalitet.

– Ja, trots avståndet levererar de i tid och har hög kvalitet på sina produkter, intygar Ingemar Fredberg.

Just den höga kvaliteten är något som även Pizza Hut framhåller efter SSC:s leverans och montage av specialinredningar till företagets nya restaurang i Norrköping.

– De visade sig både vara effektiva och noggranna. Restauranger är tuffa miljöer och det gäller att vara noga med alla detaljer, säger Björn Källström.
På SSC är man naturligtvis stolta över de goda vitsorden från nämnda projekt och kunder.

– Det här visar att vår specialisering gentemot objektsmarknaden varit uppskattad och framgångsrik. Att vi har de produkter, tjänster och framförallt den höga kompetens som krävs. Det känns jätteinspirerande för våra fortsatta satsningar. Vi är nöjda men inte mätta och vi jobbar hela tiden för att förbättra ännu mer för objektskunderna, säger Peter Forsséll, vd på SSC.

anders@cco.se