Kundkrav styr SSCs nya kvalitetssystem

– Det är lite unikt att man lägger ner så mycket arbete, är så noggrann och involverar så många i företaget för att anpassa sitt kvalitetslednings-system som SSC gjort, säger Birger Norberg, konsult med bl a kvalitets-styrning som specialitet och med nära 20 års erfarenhet från kvalitetsutveckling inom en mängd olika branscher. Förnyat ISO 9001-certifikat Birger Norberg har anlitats av SSC i kvalitetsarbetet som under hösten krönts med förnyat ISO 9001-certifikat. När det gäller utgångs-punkten skiljer SSC också ut sig. – Det vanliga är att företag utgår från ISO-standarden och försöker anpassa verksamheten därefter. Men SSC har gjort precis tvärtom.…

– Det är lite unikt att man lägger ner så mycket arbete, är så noggrann och involverar så många i företaget för att anpassa sitt kvalitetslednings-system som SSC gjort, säger Birger Norberg, konsult med bl a kvalitets-styrning som specialitet och med nära 20 års erfarenhet från kvalitetsutveckling inom en mängd olika branscher.

Förnyat ISO 9001-certifikat

Malin Eriksson har tillsammans med bl.a. Brynolf Larsson utvecklat SSCs kvalitetsledningssystem.
Malin Eriksson har tillsammans med bl.a. Brynolf Larsson utvecklat SSCs kvalitetsledningssystem.

Birger Norberg har anlitats av SSC i kvalitetsarbetet som under hösten krönts med förnyat ISO 9001-certifikat. När det gäller utgångs-punkten skiljer SSC också ut sig.
– Det vanliga är att företag utgår från ISO-standarden och försöker anpassa verksamheten därefter. Men SSC har gjort precis tvärtom.

Vi har haft verksamheten som utgångspunkt och ISO-standarden som hjälpmedel för att sedan skräddarsy kvalitetssystemet. På så sätt har vi anpassat systemet efter företagets unika förutsättningar och behov, säger Birger Norberg.

Ständigt förbättringsarbete

SSC har framförallt två viktiga utgångspunkter – sina egna processer och kundernas krav. Utifrån detta har man djupanalyserat allt från arbetssätt och flöden till olika nivåer av kundrelationer.
– Fördelen med att jobba processorienterat är bl a att vi kan plocka ut och analysera enskilda bitar av vår verksamhet och jobba koncentrerat med dessa för att förbättra oss. Det är ett optimalt sätt att utveckla en så omfattande och komplex verksamhet som vår, säger SSCs VD Peter Forsséll.

Lean Production väg till fortsatt utveckling

SSC har även påbörjat en process med att införa Lean Production-tankar i kvalitetsarbetet hos fabrikerna och inom säljbolaget. I detta ingår bl.a. en strävan att minimera improduktiva moment som mellanlagring, spill, transporter m.m. inom de olika tillverkningsenheterna.
– Här syns det konkret hur man inom SSC går ända längst ut i tillverkningskedjan, säger Birger Norberg.
– Självklart har vi haft lika höga ambitioner när det gäller våra mer tjänstebaserade och administrativa processer. Resultatet kan vara allt från att vi är lättare att nå på telefon till att kunden snabbare får sin offert, säger Peter Forsséll.

Kvalitetssystem online

Det finns även betydelsefulla delar i SSCs kvalitetsarbete som är osynliga.
– Fortfarande blir ofta kvalitetssystemen stående i pärmar som samlar damm. På SSC har man istället hela tiden verktygen nära och tillgängliga online, vilket är ovanligt.
– Det är jätteviktigt för oss att kvalitetssystemet används som ett dagligt verktyg av så många som möjligt inom SSC. Då blir förbättringsarbetet aktivt, brett förankrat och kontinuerligt, avslutar SSCs VD Peter Forsséll.

anders@cco.se