Kraftfulle strategiske satsinger hos byggvarespesialisten SSC

– Det er gledelig at våre anstrengelser har gitt resultater. Det er særlig positivt at vi har lykkes så bra salgsmessig innenfor alle våre produktområder, og dermed styrket vår posisjon som spesialist på byggvaremarkedet, sier Peter Forsséll, SSCs administrerende direktør. Forbedringen er et resultat av både kostnadsbesparing, strukturforandringer og offensivt markeds- og salgsarbeid. Foretaket har utført en gjennomgripende organisasjonsgjennomgang og tilpasset både omkostninger og personalressurser. Det betyr at man nå kan forsterke kompetansene i det strategisk viktige salgsselskapet. – Vår unike forretningsmodell med ett felles salgsselskap og kompetansesentrum gir oss viktige konkurransefordeler. Spesielt i store, prestisjefylte forretningsavtaler er ofte den…

– Det er gledelig at våre anstrengelser har gitt resultater. Det er særlig positivt at vi har lykkes så bra salgsmessig innenfor alle våre produktområder, og dermed styrket vår posisjon som spesialist på byggvaremarkedet, sier Peter Forsséll, SSCs administrerende direktør.

Forbedringen er et resultat av både kostnadsbesparing, strukturforandringer og offensivt markeds- og salgsarbeid. Foretaket har utført en gjennomgripende organisasjonsgjennomgang og tilpasset både omkostninger og personalressurser. Det betyr at man nå kan forsterke kompetansene i det strategisk viktige salgsselskapet.

– Vår unike forretningsmodell med ett felles salgsselskap og kompetansesentrum gir oss viktige konkurransefordeler. Spesielt i store, prestisjefylte forretningsavtaler er ofte den høye servicegraden samt den stor erfaringen og kunnskapen i salgsselskapet tungen på vektskålen for oss. Det er noe som vi nå får anledning til å forsterke ytterligere gjennom nyrekrutteringer, sier Forsséll.

En strategisk satsing som har båret direkte frukter er kraftsamlingen av foretakets monteringsvirksomhet i et helt nytt datterselskap, SSC Entreprenad. – Her har vi fått en fantastisk oppstart, bare noen måneder etter at selskapet ble dannet har det mer enn en hel årsproduksjon i ordreboken.

Også produsentforetakene i SSC satser offensivt, flere har gjennomført eller er i gang med investeringer som beløper seg til mange millioner, i alt fra bedre lokaler til mer effektiv produksjon.

– Sammenlagt viser dette at vi forstår byggvaremarkedets behov, og at markedet har stor tillit til oss. Det inspirerer oss naturligvis til å fortsette å utvikle SSC, avslutter Peter Forsséll.

anders@cco.se