Kraftfulla strategiska satsningar hos objektspecialisten SSC

– Det är glädjande att våra ansträngningar gett resultat. Särskilt positivt är att vi lyckats så bra försäljningsmässigt inom alla våra produktområden och därmed stärkt vår position som specialist på objektsmarknaden, säger SSCs VD Peter Forsséll. Förbättringen är resultatet av både kostnadsbesparingar, strukturförändringar och offensivt marknads- och säljarbete. Företaget har gjort en genomgripande organisationsöversyn och anpassat såväl omkostnader som personella resurser. Det gör att man nu kan förstärka kompetenserna inom det strategiskt viktiga säljbolaget. – Vår unika affärsmodell med ett gemensamt säljbolag och kompetenscentrum ger oss viktiga konkurrensfördelar. Särskilt i stora prestigefulla affärer är ofta den höga servicegraden samt stora…

– Det är glädjande att våra ansträngningar gett resultat. Särskilt positivt är att vi lyckats så bra försäljningsmässigt inom alla våra produktområden och därmed stärkt vår position som specialist på objektsmarknaden, säger SSCs VD Peter Forsséll.

Förbättringen är resultatet av både kostnadsbesparingar, strukturförändringar och offensivt marknads- och säljarbete. Företaget har gjort en genomgripande organisationsöversyn och anpassat såväl omkostnader som personella resurser. Det gör att man nu kan förstärka kompetenserna inom det strategiskt viktiga säljbolaget.

– Vår unika affärsmodell med ett gemensamt säljbolag och kompetenscentrum ger oss viktiga konkurrensfördelar. Särskilt i stora prestigefulla affärer är ofta den höga servicegraden samt stora erfarenheten och kunskapen i säljbolaget tungan på vågen för oss. Det är något som vi nu får utrymme att ytterligare förstärka genom nyrekryteringar, säger Forsséll.

En strategisk satsning som burit frukt direkt är kraftsamlingen av företagets montageverksamhet i ett helt nytt dotterbolag, SSC Entreprenad.

– Här har vi fått en fantastisk uppstart, bolaget har bara några månader efter bildandet mer än en hel årsproduktion i orderstocken.

Även producentföretagen inom SSC satsar offensivt, flera har genomfört eller är i gång med investeringar mångmiljonbelopp i allt från bättre lokaler till effektivare produktion.

– Sammantaget visar detta att vi förstår objektsmarknadens behov, och att marknaden har stort förtroende för oss. Det inspirerar oss naturligtvis att fortsätta utveckla SSC, avslutar Peter Forsséll.

anders@cco.se