Kraftig eksportsatsing i SSCs nye organisasjon

SSC har de siste årene gjennomført en rekke kraftige satsinger. Et eksempel er det nylig lanserte teknikkinvesteringsprogrammet. Kraftsamlingen av monteringsvirksomheten i datterselskapet SSC Entreprenad er et annet. Nå tas det enda et offensivt skritt for å skape tydeligere og større kundefordeler. – Med den nye organisasjonen satser vi enda mer på eksportkundene, ikke minst Norge-markedet. Dette ved å konsentrere eksportvirksomheten i en helt egen, utvidet avdeling. Nyansatt salgssjef for avdelingen er Magnus Lindgren, som har mer enn 20 års erfaring med eksportsalg, sier adm. dir. Peter Forsséll. – Et annet formål med den nye organisasjonen er å optimalisere produktkunnskapene i…

SSC har de siste årene gjennomført en rekke kraftige satsinger. Et eksempel er det nylig lanserte teknikkinvesteringsprogrammet. Kraftsamlingen av monteringsvirksomheten i datterselskapet SSC Entreprenad er et annet. Nå tas det enda et offensivt skritt for å skape tydeligere og større kundefordeler.

– Med den nye organisasjonen satser vi enda mer på eksportkundene, ikke minst Norge-markedet. Dette ved å konsentrere eksportvirksomheten i en helt egen, utvidet avdeling. Nyansatt salgssjef for avdelingen er Magnus Lindgren, som har mer enn 20 års erfaring med eksportsalg, sier adm. dir. Peter Forsséll.

– Et annet formål med den nye organisasjonen er å optimalisere produktkunnskapene i salgsselskapet. Målet er at kundene skal kunne veiledes til alle tjenestene og produktene de trenger, via så få kontakter som mulig.

En annen viktig del er fokuset på lederskapsutvikling. Noe som i forlengelsen innebærer at SSC vil kunne frigjøre mer tid til å hjelpe kundene med å få optimale tjeneste- og produktløsninger.

– Med denne organisasjonen får vi tydeligere fokus på alle vitale deler i virksomhetene. Det gjør at vi kan jobbe enda nærmere kundene og gi bedre råd og løsninger. Det vil si fokusere på det kundene verdsetter mest hos oss som objektspesialist, sier adm. dir. Peter Forsséll.

anders@cco.se