Celldörrar fyller orderboken

Orderläget på SSC Vännäs dörr har blivit extra bra sedan kriminalvårdstyrelsen har beställt nya dörrar till häktesceller - i trä. - Företaget har nu orderboken sprängfylld till vecka 38, vilket är ovanligt bra säger VD Bengt Lindgren. I pengar räknat är ordern inte så stor, men den är intressant därför att SSC Vännäs dörr har lyckats få acceptans för att utrusta häkten med trädörrar istället för ståldörrar. Denna förändrade syn på häktesdörrars konstruktion kan leda till många fler ordrar i takt med att dörrarna behöver bytas ut. Text: Bengt Lindgren

Orderläget på SSC Vännäs dörr har blivit extra bra sedan kriminalvårdstyrelsen har beställt nya dörrar till häktesceller – i trä.

– Företaget har nu orderboken sprängfylld till vecka 38, vilket är ovanligt bra säger VD Bengt Lindgren.

I pengar räknat är ordern inte så stor, men den är intressant därför att SSC Vännäs dörr har lyckats få acceptans för att utrusta häkten med trädörrar istället för ståldörrar. Denna förändrade syn på häktesdörrars konstruktion kan leda till många fler ordrar i takt med att dörrarna behöver bytas ut.

Text: Bengt Lindgren

anders@cco.se