SSC Juhojunttis

Om SSC Juhojunttis

Vår specialitet är att omsätta arkitektens visioner till smarta produktionslösningar. Sextio års erfarenhet av glaspartier har gett oss både bredd och spetskunskap, som i kombination med modern tillverkningsteknik ger hög kapacitet, flexibilitet och leveranssäkerhet.

Ett nära samarbete med arkitekter driver också utvecklingen för vad som är möjligt att åstadkomma med glaspartier. Den höga graden av kundanpassning och speciallösningar, som lyfter funktion och det estetiska uttrycket, gör att vi ofta blir anlitade när det gäller exempelvis större och medelstora kontorsprojekt.