SSC Juhojunttis

 

Om SSC Juhojunttis

Lång erfarenhet av att tillverka glaspartier, entrépartier och dörrar har resulterat i både bredd och spetskunskap. Denna kunskap i kombination med modern tillverkningsteknik ger oss stora möjligheter till flexibilitet, kapacitet och leveranssäkerhet.

 

Flexibiliteten ger oss möjlighet att genomföra både små och stora kontorsprojekt där vi effektivt kan lyfta funktion eller det estetiska uttrycket genom standardprodukter med/utan kundanpassningar eller helt skräddarsydda lösningar.

Våra många och långa samarbeten med arkitekter borgar också för kunskap och erfarenhet för vad som är möjligt att göra och inte minst omsätta visioner till kostnadseffektiva produktionslösningar.